Utvalda

Välkomna

Helgered är ett villaområde på Hisingen i Göteborg. Området ligger inom Lundby stadsdelsförvaltning och Björlanda socken.

Detta är den tredje versionen av våra sidor på nätet som lanserades första gången hösten 2000. Sidorna är framför allt för boende i området. Här publiceras information från vägsamfällighets föreningen, samt annan nyttig information för boende i Helgered.

Ni som hittat hit från annat håll är givetvis även välkomna!

Gatsopning

Hej, jag har nu fått veta att sopning av våra vägar kommer att ske veckan efter påsk. Många av er har redan sopat på vägen utanför er tomt, om inte vet ni nu en påskaktivitet. 🙂

/Henrik

Ny inriktning på hemsidan

Sidan skapades när vi drog igång fiberprojektet. Nu är det dags att utnyttja den till annat.

Denna sida kommer att användas för att kommunicera saker som är relevanta för oss som bor i Helgered. Det kan vara allt från VA verkets aktiviteter i området till ändrade bussrutter till meddelanden från vägsamfälligheten.

Vägsamfälligheten
För att komma åt dokument från vägsamfälligheten kommer man att behöva ett lösenord, detta kommer att skickas ut till alla senast i nästa ”Helgereds informationsblad”
När denna sida är fullt funktionell kommer den gamla sidan (http://helgered.webhop.net/) att stängas ner.

Byggnation av öppen fiber

Januari – Mars 2016

På uppdrag av Telia/Skanova bygger Bäcks Installation ett öppet fibernät till villor i Helgered med start i början av 2016.

Arbetet pågår till senast försommaren 2016.

I perioder kommer arbetet begränsa framkomligheten för gående, cyklister, kollektivtrafik, godstransporter och bilar. Följ tillfällig vägvisning.

Arbetet kommer att innebära en ökad bullernivå under arbetstid, som vanligtvis är klockan 7:00-16:00 på vardagar.

Vi startar byggnationen 11:e Januari på Stenvägen och bygger samtidigt närliggande gator,  därefter blir det Skalbacksvägen eller Asplyckevägen med närliggande gator.

/Bäcks Installation

Hej igen alla som bor i Helgered!

Föreningsstyrelsen får härmed meddela att vi rekommenderar
att samtliga fastighetsägare i Helgered tecknar avtal med
TELIA
Här kommer en sammanställning över skälen till att vi förordar TELIA:

1. Priset från IP-ONLY är nu 19.900:- inkl. moms (TELIA 19.900:-). IP-ONLY har idag fått besked att kostnaden för dem att få fram anslutning från Sveriges huvudnät till vårt område är flera gånger högre än vad man förkalkylerat med. Man kan tycka och tänka vad man vill om den som tar hand om mellanpengarna, men det är helt klart att fri konkurens inte existerar i detta fall.

2. IP-ONLY erbjuder ROT-avdrag 3.000:- (gällande 2015 vilket kan minskas 2016 till 1.800:- beroende på Regeringsbeslut), vilket ger motsvarande reduktion (förutsatt att man har ROT-avdrag kvar att utnyttja 2016). TELIA erbjuder inget motsvarande.

3. Månadskostanden för datanät 100/100 Mbit/s (som de flesta verkar villa ha) med t.ex. Bredband 2 hos IP-ONLY är 275:-/månad (TELIA 378:-) vilket utgör en fördyring på 1.236:-/år. Orsak: TELIA tar ut högre underhållskostnader.
4. IP-ONLY erbjuder sig att vara färdiga sommaren 2016 medan TELIA anger senast sista december 2016.

5. Utrustning och materialval är likvärdig mellan anbudsgivarna.

6. Servicen och underhåll bedömer vi, efter att ha talat med boende i områden där IP-ONLY och TELIA installerat fiber är likvärdig. TELIA’s service (som sker via deras bolag Skanova) har ju hittills i Helgered varit under all kritik, när det gäller att hålla igång trådnätet.

7. Vi har inte fått någon slutlig fullvärdig offert från IP-ONLY varför osäkerhet kvarstår vad de slutliga kostnaderna på kort och lång sikt blir. Vi är också missnöjda med den långa tid som det tagit för IP-ONLY att komma till skott. Första kontakt togs av oss för 10 månader sedan.

TROTS ATT TELIA ÄR DYRARE SOM INSTALLATÖR,
SER VI OSS ÄNDÅ TVUNGNA ATT FÖRORDA TELIA ! ! !

Vill Ni ha mera information är Ni välkomna att kontakta:
henrik@svenningstorp.se eller goran@financeinvest.se

Fiber föreningen består ännu ett tag för att diskutera tajming och nyttjande av de rör som ligger i vägen idag samt eventuell kostnadsreduktion då man inte behöver återställa alla vägar med asfalt eftersom dessa ändå skall asfalteras om genom vägföreningen.

OBS ! ! ! Du måste lämna Din beställning till TELIA
senast söndag 27/9 2015 för att ta del av deras offert !

Här kan du lämna din anmälan till Telia

Statusrapport från fiberföreningen

Jag har kontakt med Mats från Telia nu och då och vi har en bra dialog, han tycker vi är kloka som undersöker alla alternativ och jag kommer ge honom alla publika siffror vi från fån IP Only, vill vi leta brister i deras offert är han förmodligen en bra allierad. Dessutom kan det vara så att om vi får två spelare i området kan ett samarbete dem emellan gynnar oss som bor här.

Jag har ännu inte fått något pris på vad Skanova är beredd att betala för de rör vi har liggande i vägarna. En indikation från Bäcks installation är dock att det inte blir mycket.

Vi har fått ett takpris från IP-Only.

Vid närmare granskning av området har de hittat mer berg än de från början trodde.. varför priset är något högre än först estimerat. Detta är dock ett takpris och de kommer fortsätta studien för att ge ett mer exakt pris inom kort, vi har pressat på för att få ett pris och nu har vi fått det.

18500kr ROT:3000kr = 15500 kr

(ROT delen är något vi ifrågasatt man är dock tydlig från IP-Onlys sida att man fått detta provat av skatteverket och att det är sin ordning)

Hur månadskostnaden kommer att skilja beroende på vilken hårdvaruleverantör vi väljer är inte helt enkelt att se igenom men Göran har gjort ett digert jobb vars resultat ni kan se i den här länkade filen.

Jag återkommer inom kort när vi funderat ut hur vi skall hantera administrationen kring att vi nu alla skall vara överens om valet vi gör.

 

Väl mött

Henrik

Mer info från Fiberföreningen

Telia kräver 30 hushåll på vardera sidan om Björlandavägen. Många har tecknat med Telia de senaste två veckorna men har för avsikt att avbeställa om dealen med IP Only blir vad de lovat. I Föreningen är vi mer än tillräckligt för att IP Only skall bygga så ja det kan bli två operatörer, det blir i så fall inte första gången, jag har talat med dem som kräver ner rör och blåser tråd, de känner varandra och brukar låna rör och tråd av varandra när de behöver. Det vi under all omständigheter måste undvika är att det blir en situation att ingen operatör blir intresserad av att bygga i någon del av området! Vi skall räkna på detta innan vi rekommenderar något.

/Henrik

Rapport från Göran Lindén

Jag har idag haft genomgång med IP-ONLY (moderbolag till Svenska Fibernät) och deras säljansvarig Region Väst, Hanna Dahlström, ute hos oss i området.

De har bl.a. installerat fiber i hela Ale kommun och håller nu på med installation på Hisingen och Bräckeområdet.

Efter genomgången så konstaterar jag följande:

  1. De är beredda att starta omgående med att göra markarbeten och dra fiber. Där det finns rör dragna så kan man ha uppkopplingen klar detta år. För övriga första halvan av nästa år beroende på hur vintern blir köldmässigt.
  2. De gör komplett installation inklusive dragning inne i husen samt installation av mottagarmodul.
  3. IP-Only svarar för underhållet framöver.
  4. Betalning sker efter att uppkoppling är klar och godkänd.
  5. Delbetalning erbjudes också.
  6. Nätet är helt öppet och innehåller samtliga operatörer som kan användas i Telias nät samt därutöver ytterligare några operatörer, bl.a. ComHem.
  7. Månadskostnaden är mellan 60 och 80 kronor lägre än motsvarande utbud i Telias system (720:- och 960:- per år). Detta motiverar man med att IP-Only har lägre administrationskostnader och driver sina systemen kostnadseffektivare.
  8. Kostanden för komplett installation beräknar hon till c:a 10.000:- efter att ha gjort en jämförelse med bl.a. en installation i Mölnlycke till 75 villor som man gör nu.
  9. För de som kan utnyttja ROT-avdrag så avgår 3.000:-, vilket ger en nettokostnad på 7.000:- per fastighet. (gäller ej de som gör delbetalning)
  10. Om man inte vill använda fiber utan bara ha installationen i fastigheten för att höja värdet så är månadsavgiften 0 Kr.

Jag skall nu göra en karta med de skåp som nu redan finns och därefter får vi i nästa vecka en bindande offert från IP-ONLY.

Mats Lidström har bombarderat mig med argument varför TELIA är det bästa nätet men det är enligt min uppfattning bara säljsnack utan reell bakgrund.

Är det nu så att det kostar 7.000:- med IP-ONLY och 19.900:- hos TELIA så mitt val ganska enkelt!

DET ÄR VIKTIGT NU ATT INGEN HUSÄGARE SKRIVER PÅ BINDANDE AVTAL MED TELIA INNAN VI HAR IP-ONLY’s SLUTPRIS I VÅR HAND NÄSTA VECKA ! ! !

Sista beställningsdag till TELIA är 27 september 2015 så vi har ett par veckor på oss att bestämma var vi vill hamna.

Jag håller Er uppdaterade med allt nytt som kommer till mig.

Bästa hälsningar

Göran

Mötet om Telia Öppen Fiber

Nu åter från Fibermöte med Telia öppen fiber kan jag berätta följande: Sedan ett par dagar har vi i Helgered ett erbjudande från Härryda fiber som alternativ till Telia. Härryda fiber är billigare och kan gräva snabbare men det finns också ett antal frågetecken om exakt vad som ingår och om det är samma fiber kvalité som Telia erbjuder. Sedan en tid pågår diskussioner med Telia för att se hur våra befintliga rör kan förenkla och snabba på jobbet, vad utgången blir av detta vet vi inte ännu men en förutsättning för diskussion är att vi är coola inte anmäler intresse till Telia förrän ev. när vi är klara med dessa diskussioner.

/Henrik

Hej alla vänner av fiber

Hoppas ni haft en bra semester.

Idag fick jag och förmodligen vi alla ett brev med erbjudande från Telia öppen fiber, om vår förenings rekommendation kommer bli att nappa på detta erbjudande eller inte vet jag inte ännu.

Telia öppen fiber har tagit detta initiativ utan vår förfrågan och området de erbjuder är större än Helgered.

I slutet av denna månad kommer vi att få en offert av Didriks gräv jag vill att vi avvaktar denna offert för att se vad vi har för valmöjligheter.

Redan nu kan man anta att Didrik kommer kunna göra jobbet billigare och snabbare men å andra sidan kommer inga erbjudanden om avbetalning kunna ges och föreningen kommer att på någon nivå ha ett underhållsansvar för hårdvaran.

Med andra ord vi har ett intressant beslut att fatta i slutet av denna månad.

Med tanka på det svala intresse vi haft för att bygga fiber i vårt område är detta ändå ett angenämt problem.

Mvh

Henrik

Misströsta inte, Helgered kommer att få fiber

Just nu pågår beräkning av vad kostnaden skulle kunna landa på och muntligt besked ger att arbetet skall vara klart till hösten. Förseningen beror på överbelastning på fiberberäkningskontoret i Uppsala, tro det eller ej.

Återkommer så fort vi har fått några siffror att dela med oss av.

/Henrik